Organisation

Föreningens styrelse
Styrelsen, som utses på den ordinarie årsstämman, ansvarar för föreningens ekonomi och för förvaltningen av fastigheterna, och ska främja medlemmarnas trygghet och gemenskap. Styrelsen försöker också se till att medlemmarna får en god service. Styrelsen har tystnadsplikt.

Kontakta gärna styrelsen
Du är välkommen att kontakta styrelsen med frågor och synpunkter. Använd i första hand e-post: styrelsen@ga100.se

Skrivelser till styrelsen kan också lämnas in i brevinkastet i föreningens styrelselokal.

Föreningsstämman
Brf Gustaf Adolf 100 högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie årsstämma hålls en gång per år, vanligen i slutet av maj i scoutstugan på landshövdingegatan. Inför årsstämman har medlemmarna möjlighet att lämna motioner. Vid behov kan extra stämma inkallas.


Kommentarer är stängda.