Mäklarinformation

Brf Gustaf Adolf 100 äger fastigheten Älgen 7 i Mölndals kommun och innehåller totalt sett 57 lägenheter samt 3 lokaler. Byggnaden är uppförd 1956. Aktuella adresser är Hökegårdsgatan 2 A-D, Hökegårdsgatan 4 A-B samt Landshövdingegatan 40.

Utöver våra 57 lägenheter samt 3 lokaler tillhör även 11 garage, 20 parkeringsplatser samt 5 MC-platser föreningen som är tillgängliga för uthyrning.

Lägenhetsfördelning:

1 rok: 15 st 2 rok: 21 st 3 rok: 15 st 4 rok: 6 st

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. I försäkringen ingår även ansvarsförsäkring för styrelsen.

Underhållssituationen 2021

Kontinuerligt underhåll sker enligt vår underhållsplan.

Nyligen utfört underhåll:

  • Målning av trapphus, källardörrar och betongsockel.
  • Byte till rörelseaktiverad LED-belysning i trapphus och källargångar.
  • Byte av fjärrvärmecentral, bortforsling av oljepanna och oljetank som inte har används på många år. Nedmontering av skorstenen.
  • Byte av låssystem till iLOQ (som förenklar nyckelhanteringen och minskar riskerna med borttappade nycklar).
  • Provisorisk separation av dagvatten och spillvatten (krav från kommunen).

Planerat underhåll 2021-2023:

  • Förbättrad ventilation med frånluft-tilluft-aggregat för bättre inomhusklimat, sänkta uppvärmningskostnader och sänkta radonhalter.
  • Markarbeten med ny rördragning för dagvatten, dränering, eventuellt nya P-platser, mm.

Under den nästkommande 1–5 års perioden kommer vi även att renovera/byta ut samtliga balkonger samt genomföra en renovering av taket, i den ordningen.

Avgifter

Föreningen har för närvarande en god ekonomisk situation och därför planerar vi inga drastiska avgiftshöjningar de kommande åren.

Parkeringsplatser

Som nämnt ovan har föreningen ett antal garage/p-platser tillgängliga för uthyrning för våra medlemmar, just nu finns inga platser tillgängliga för uthyrning utan om ni är intresserade av en p-plats ber vi vänligen att höra av sig till vår styrelsemejl för att bli uppsatta på vår kölista.

Kabel-TV och bredband

I avgiften ingår

  • Digital kabel-TV: grundutbudet från Tele2 (före detta Comhem), som också är tillgängligt via www.tele2play.se och appen Tele2 Play.
  • Bredband 250/250Mbps via fiber från Telenor.

Kommentarer är stängda.