Mäklarinformation

Brf Gustaf Adolf 100 är en äkta bostadsrättsförening som registrerades 1959. Föreningen äger fastigheten Älgen 7 i Mölndals kommun och innehåller totalt sett 57 lägenheter samt 3 lokaler. Byggnaden är uppförd 1956. Aktuella adresser är Hökegårdsgatan 2 A-D, Hökegårdsgatan 4 A-B samt Landshövdingegatan 40.

Utöver våra 57 lägenheter samt 3 lokaler tillhör även 11 garage, 20 parkeringsplatser samt 5 MC-platser föreningen som är tillgängliga för uthyrning.

Lägenhetsfördelning:

1 rok: 15 st 2 rok: 21 st 3 rok: 15 st 4 rok: 6 st

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. I försäkringen ingår även ansvarsförsäkring för styrelsen.

Underhållssituationen 2023

Kontinuerligt underhåll sker enligt vår underhållsplan.

Nyligen utfört underhåll:

  • Målning av trapphus, källardörrar och betongsockel.
  • Byte till rörelseaktiverad LED-belysning i trapphus och källargångar.
  • Byte av fjärrvärmecentral, bortforsling av oljepanna och oljetank som inte har används på många år. Nedmontering av skorstenen.
  • Byte av låssystem till iLOQ (som förenklar nyckelhanteringen och minskar riskerna med borttappade nycklar).
  • Provisorisk separation av dagvatten och spillvatten (krav från kommunen).
  • Förbättrad ventilation med frånluft-tilluft-aggregat för bättre inomhusklimat, sänkta uppvärmningskostnader och sänkta radonhalter.

Planerat underhåll 2023-2024:

  • Markarbeten med ny rördragning för dagvatten, dränering, eventuellt nya P-platser, mm.

Under den kommande 5-årsperioden räknar vi även med att renovera taket, eventuellt också balkongerna.

Avgifter

Föreningen har under flera år inte behövt göra några avgiftshöjningar. Under 2022 tog föreningen nya lån för att betala för arbetet med ventilationen. För att täcka ökande kostnader för amorteringar, räntor och energipriser höjdes avgifterna inför 2023. Det kommer antagligen att behövas fler höjningar av avgifterna de kommande åren, men exakt hur stora är svårt att säga i det nuvarande ekonomiska läget.

Parkeringsplatser

Som nämnt ovan har föreningen ett antal garage/p-platser tillgängliga för uthyrning för våra medlemmar, just nu finns inga platser tillgängliga för uthyrning utan om ni är intresserade av en p-plats ber vi vänligen att höra av sig till vår styrelsemejl för att bli uppsatta på vår kölista.

Kabel-TV och bredband

I avgiften ingår (förutom vatten, värme, städning av gemensamma utrymmen, mm)

  • Digital kabel-TV: grundutbudet (ca 15 kanaler) från Tele2 (före detta Comhem), som också är tillgängligt via www.tele2play.se och appen Tele2 Play.
  • Bredband 250/250Mbps via fiber från Telenor.

Kommentarer är stängda.