Ordningsregler för gäster i gästlägenheten

Vid ankomst

 • Ta av ytterskor för att undvika smutsiga golv.

Under vistelsen

 • Inga husdjur får lov att vistas i lägenheten.
 • Rökning i lägenheten är absolut förbjudet.
 • Efter kl. 22.00 bör det vara så tyst som möjligt.
 • Var försiktig med levande ljus. Släck värmeljus innan du går, och även innan du lägger dig.
 • Vädra gärna men kom ihåg att stänga vädringsluckan efter dig.
 • Tips!  Använd gummiskrapan eller ”wettexduken” på duschväggarna efter dig så blir städningen lättare samt att kaklet håller sig snyggt längre.
 • Om något i lägenheten inte skulle fungera så kom ihåg att meddela den medlem som bokat lägenheten för din räkning. Han/hon bör då kontakta styrelsen för lämplig åtgärd.

Innan gästen lämnar lägenheten

 • Städa noggrant. Städlista finns i lägenheten.
 • Kontrollera att du ej glömt kvar något och att du ej fått med något som tillhör lägenheten. 
 • Har någon skada uppstått i lägenheten eller om något glas, porslin eller dylikt gått sönder,ska du berätta det för din värdfamilj innan avresa. Värdfamiljen är ekonomiskt ansvarig för sina vänner och bekanta som fått hyra lägenheten, både vad gäller skador och störningar av olika slag.
 • Gästen lämnar nycklarna till den föreningsmedlem som bokat lägenheten.

Kommentarer är stängda.