Stadgar

Här kan du ta del av Brf Gustaf Adolf 100:s stadgar.

Nya stadgar

På årsstämman 2023 kommer vi att rösta om nya stadgar. De föreslagna nya stadgarna finns när:

Kommentarer är stängda.