Vanliga frågor

Andrahandsuthyrning

Det är tillåtet att tillfälligt hyra ut sin bostadsrätt i andra hand om det finns ett godtagbart skäl för det, t ex provsamboende eller studier på annan ort. Styrelsen måste dock godkänna alla andrahandsuthyrningar.

Vill du hyra ut din lägenhet tillfälligt, fyll i denna blankett och skicka den till styrelsen@ga100.se.

ÅVC-kort

ÅVC-kort används inte längre. I april 2021 införde Mölndal och flera grannkommuner körkortsbaserad inpassering vid återvinningscentralerna. Mer information från Mölndals stad.

Kärvande fönster/balkongdörrar

Om det går trögt när man vrider på handtaget för att öppna/stänga fönster eller balkongdörr kan det bero på att låsmekanismen behöver smörjas. Den boende ansvarar själv för att detta görs men jämna mellanrum.

Se följande instruktioner för hur man smörjer fönstren: underhall-av-spanjolett-pdf.pdf.

Om du känner dig osäker, kontakta styrelsen, så kan vi eventuellt hjälpa till med detta.

Problem med lås & nycklar

Om det är problem med nyckeln eller iLOQ-cylindern, t ex att det inte går att vrida runt nyckeln även om man drar ut den och trycker in den flera gånger, så kan det täckas av garantin (som gäller fram till april 2026). Kontakta styrelsen för hjälp med detta.

Problem med låskistan, t ex att handtaget inte fjädrar tillbaka upp när man trycker ner det, tillhör det som den boende själv ansvarar för. Kontakta låssmed för hjälp med detta.

Kommentarer är stängda.