Förråd

Styrelsen har under året gjort en inventering av samtliga förråd i fastigheten och har nu märkt upp både vinds- och källarförråd efter lägenhetsnummer på ett enhetligt sätt, med svart text på vit bakgrund.

Vi ber därför alla kontrollera att ert/era förråd har blivit korrekt märkt. De omärkta förråden kommer sedan tömmas då ingen uppgett att de är ägare till dessa. Är något felmärkt eller om ditt/dina förråd visar sig vara omärkt måste du därför höra av dig till styrelsen senast fredagen den 8/10. Annars kommer innehållet att slängas!

Vi har även märkt att det samlats mycket skräp utanför förråden, både uppe på vindarna och i källaren. Eftersom detta kan innebär en brandrisk är det inte tillåtet att förvara saker utanför sitt förråd, därför ber vi er att placera era saker i era förråd, alternativ slänga sakerna. Vi kommer att ta hit en container för blandat avfall så att ni har möjlighet att slänga ert skräp. Containern kommer att tas hit den 15 oktober och köras bort igen när den är full, alternativt den 25 oktober.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Förråd

Tillfälligt avbrott på portkoder och bredband

Tisdagen den 13/7 kommer en elektriker att utföra ett arbete i byggnaden. Detta kommer att orsaka ett kort avbrott (ca 15 minuter) i strömförsörjningen till portlåsen och bredbandsroutern (för Telenor bredband), som alltså slutar fungera tillfälligt.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tillfälligt avbrott på portkoder och bredband

Årsstämma 2021

Årsredovisning och kallelse till årsstämman har delats ut.

  • Tid: tisdagen den 25 maj 2021, kl 17.30.
  • Plats: online. Vänligen se kallelsen för information om hur man deltar.
  • Anmälan: senast fredagen den 14 maj 2021. Lämna ifylld anmälningsblanketten i brevinkastet i styrelserummet i källaren.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2021

Förbesikning

Tisdagen den 15/12 kommer en förbesiktning av byggnader i området göras för att dokumentera befintliga sprickor och sättningar inför markarbeten med sprängningar på Landshövdingegatan 33.

Mer information om detta har delats ut i brevlådorna.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Förbesikning

Comhem stänger av analoga kanaler

Den 8 september stänger Comhem av analoga TV-kanaler i kabelnätet. För mer info, se www.comhem.se/digitalisering.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Comhem stänger av analoga kanaler

Fjärrvärmeavbrott

Tisdag 2/6 kl 8:00-17:00 byter Mölndal Energi ut fjärrvärmecentralen. Värme och varmvatten uteblir under arbetet. Kallvatten påverkas inte.

Tiderna är ungefärliga.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fjärrvärmeavbrott

Årsstämma 2020

Årsredovisning och kallelse till årsstämman har delats ut.

  • Tid: måndagen 20 april 2020, kl 17.30.
  • Plats: på grund av covid-19 hålls årsstämman i år digitalt, vänligen se bilaga 1 i kallelsen för instruktioner om hur man deltar.

Anmälan: senast 10 april. Lämna anmälningslappen i brevinkastet i styrelserummet i källaren.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2020

Avgift för gatuparkering från 18 November i området Krokslätt

Från och med 18 november är det inte längre gratis att parkera på gatorna i området. Detta gäller alla gator i området och avgiften gäller dygnet runt alla dagar. Parkering är som längst tillåten 24 timmar i följd vardagar förutom dag före sön- och helgdag.

För mer detaljer, se information från Mölndals stad.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Avgift för gatuparkering från 18 November i området Krokslätt

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämman har skickats ut.

  • Tid: tisdagen 23 april 2019, kl 17.30.
  • Plats: Scoutstugan, Landshövdingegatan 37-39.

Anmälan: senast 17 april. Lämna anmälningslappen i brevinkastet i styrelserummet i källaren.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2019

Nyhetsbrev

Nu finns nyhetsbrevet för December 2014 ute!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev