Markarbeten startar 22 april

Som vi skrev i nyhetsbladet i november kommer vi att genomföra ett större projekt för att snygga till utemiljön, där även dränering och separation av dag- och spillvatten ingår. Vi har nu ett avtal med Västkustens Mark & Asfalt AB, som kommer att påbörja arbetet den 22 april.

Mer information om detta har satts upp i trapphusen. Aktuell information kommer att anslås löpande under projektets gång.

VMA ber alla som har personliga tillhörigheter såsom stolar, krukor, m.m. runt huset att ta bort dessa.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentarer är stängda.