Ombyggnad av ventilation

Radongasmätningen som gjordes i januari-mars 2020 visade att ungefär hälften av lägenheterna i föreningen har strålningsnivåer som ligger över gränsvärdet 200Bq/m³. Föreningen är enligt lag skyldig att se till att alla bostäder ligger under gränsvärdet. Radongasen kommer till största delen från blåbetongen som huset är byggt av. Därför kommer vi att behöva bygga om ventilationen, så att vi får snabbare luftombyte (och därmed mindre radon i luften) än vad vi får med självdrag idag.

Arbetet, som är planerat att påbörjas i februari, innebär installation av FTX-aggregat på vinden och nya tilluftskanaler till varje rum som nu har tilluftsventiler (kök, sovrum, vardagsrum). Befintliga frånluftkanaler i kök och badrum återanvänds. Arbetet görs en trappuppgång i taget och väntas pågå i totalt cirka 6 månader.

Mer information om detta delades ut i postfacken för några veckor sedan.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentarer är stängda.