Nyhetsbrev

Nyhetsbrev, hemsida och anslag vid dörrar.

Information till medlemmarna går ut via hemsidan. Extra viktig information anslås i trapphusen, eller genom att information delas ut i postfacken till varje lägenhet. All viktig information kommer ut via dessa kanaler, och det är därför angeläget att ta del av dem.

2023

2022

2014

2010

2009

 

Kommentarer är stängda.